Biografie

Author Picture

Selma Noort

Selma Noort (Leiden 1960) Selma schreef haar eerste boek in 1979 toen ze op de Leidse Haanstra Kweekschool voor kleuterleidsters zat. Ze heeft inmiddels meer dan 180 zeer diverse en soms specialistische kinderboeken en jeugdromans geschreven. Haar werk werd veelvuldig bekroond en vertaald.

Selma bezoekt via De Schrijverscentrale alle groepen van basisonderwijs en middelbare scholen. Hiernaast ook PABO's, bibliotheken en boekhandels om kinderen en volwassenen te vertellen over alles dat met haar werk te maken heeft en over het belang van taalvaardigheid voor iedereen.