Shinen in een hoorspel met de techniek van The Masked Singer …
… of klinken als de stemmen in de Efteling

Voor wie?

Kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen deelnemen. In een groep van 4 kinderen leest de verteller het verhaal voor, doen 2 kinderen een stem en is 1 kind verantwoordelijk voor de techniek. Kinderen leren hoe je een hoorspel kunt maken met een fragment uit een kinderboek. De stemvervormers maken het werken in een studio extra aantrekkelijk.

De workshop is ook gericht op de leerkracht. Die kan met kinderen op termijn eventueel aan de slag met zelfgekozen fragmenten uit kinderboeken of hoorspelen die de kinderen geschreven hebben.

DEMO

Kinderen van basisschool De Cirkel in Uden namen deze demo op.

Ridder Mark

Wij werken voor deze training samen met Jurriaan Klomp die zijn boek Ridder Mark heeft ingesproken compleet met filmmuziek en geluidseffecten. Speciaal voor Frappante Fragmenten heeft hij 3 hoofdstukken omgewerkt tot een kort hoorspel. Wij hebben de geluidseffecten onder de knoppen zitten. Kinderen spreken de tekst in zoals bij Toneellezen of Theaterlezen. De technicus achter de knoppen kan de stemvervormer inschakelen en de geluidseffecten laten klinken. Kind kan de was doen, zou mijn moeder zeggen. Het geheel nemen we op zodat andere kinderen er later naar kunnen luisteren.

Verantwoording

Je werkt in de workshop met de kinderen aan de doelen van technisch lezen. Daarnaast besteed je aandacht aan voordrachtslezen. En natuurlijk komen de doelen van mediawijsheid aan de orde: content creëren. Tot slot krijgt ook de leesbevordering een enorme boost.

We zetten de gemaakte opnames voor je op een stick zodat jij ze op de server van de school kunt (laten) zetten. Wij wissen de opnames want we werken AVG-proof. Natuurlijk kun je ouders de opnames op je school laten horen op een ouderavond of bij een thema-expositie. Het interessante is namelijk dat bij deze manier van werken andere talenten van kinderen naar voren komen. En bijvangst kan zijn dat kinderen hierdoor meer gemotiveerd zijn om te gaan lezen.

Wie doet wat?

Jij kiest een datum waarop we opnames komen maken. Je meldt je daarvoor aan bij Frappante Fragmenten.

Je kunt aangeven hoeveel exemplaren van Ridder Mark je wilt bestellen voor de kinderen. Wij sturen je na aanmelding alvast 1 exemplaar gratis om kennis te maken met het avontuur van Ridder Mark.

Wij sturen je de boeken en de PDF’s met daarop de tekst van het hoorspel om te kopiëren en je kunt met de kinderen aan de slag: boek lezen, tekst begeleid inoefenen op school en intensief oefenen thuis. De minder ervaren lezers laat je om te beginnen het boek thuis lezen t/m hoofdstuk 5. Dát hoorspel spreken zij dan in de studio in. De meer ervaren lezers kunnen tot hoofdstuk 20 lezen. Zij doen dan dát hoorspel.

Op de opnamedag zijn wij om 8.00 uur op school zodat we om 8.30 u kunnen starten met een korte kennismaking en het trainen van 3 kinderen om de knoppen te bedienen. Dat duurt een uur. Om 9.30 uur kunnen we met de eerste opname aan de slag. Elk half uur werken 4 kinderen in de studio: 8 x 30 minuten dus max 32 kinderen op 1 dag.

Als de kinderen naar huis zijn zetten we de opnames van de SD-kaart op het netwerk van de school. Er is aan het eind van de dag ook nog gelegenheid voor de deelnemende leerkrachten en hun collega’s om zelf te experimenteren met de opnamestudio. Succes verzekerd.

En daarna?

Wij kunnen je aan het eind van de opnamedag adviseren over het inzetten van podcast en radio maken in je onderwijs: Kinderboeken & Audio.