* Voor kinderen * Voor leraren, studenten en betrokken ouders

Shinen in een podcast met een gedicht van een TOPdichter
Voor jou als professional gaan we ook in op vormaspecten (Taalbeschouwing)

Voor wie en wat doen we dan?

Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen. Mix-groepen zijn ook mogelijk.

1 We starten met een instructie en een toelichting op de opdracht [10 minuten].

2 Vervolgens gaan de kinderen onder begeleiding aan de slag met het lezen, selecteren en kiezen van gedichten. Hardop voorlezen in tweetallen en een definitieve keuze maken. Oefenen tot je het gedicht bijna uit je hoofd kent. [15 minuten]

3 Daarna voordragen in de mobiele studio.

4 Binnen 3 dagen sturen we je via WeTransfer de opnames toe en kunnen de kinderen zichzelf en elkaar beluisteren.

Leerkrachten, studenten en betrokken ouders kunnen deelnemen. Open inschrijving.

1 We starten met een instructie en een toelichting op de opdracht [10 minuten].

2 Vervolgens ga je onder begeleiding aan de slag met het lezen, selecteren en kiezen van gedichten. Hardop voorlezen in tweetallen en een definitieve keuze maken. Oefenen tot je het gedicht bijna uit je hoofd kent. [15 minuten]

3 Daarna voordragen in de mobiele studio. Je krijgt feedback op je voordracht. We praten over vorm en inhoud van het gedicht dat je voorgedragen hebt. We nemen je nog een tweede keer op. Dat klinkt doorgaans veel beter.

4 Binnen 3 dagen sturen we je via WeTransfer de opnames toe en kun je jezelf en elkaar beluisteren.

DEMO 1

Twee leerkrachten over gedichten, poëzie en rijm.

DEMO 2

De leesconsulent met 2 kinderen over poëzie.

Verantwoording

Je werkt in deze workshop met de kinderen aan de doelen van technisch lezen. Daarnaast besteed je aandacht aan voordrachtslezen. En natuurlijk komen de doelen van mediawijsheid aan de orde: content creëren. Tot slot krijgt ook de leesbevordering een enorme boost: kinderen gaan de fun van poëzie in beeld krijgen.

De gemaakte opnames zijn de volgende binnen 3 dagen terug te beluisteren als podcast via de computer van de school. Er verschijnt niets op internet waardoor de AVG gegarandeerd is. Natuurlijk kun je ouders de opnames op je school laten horen op een ouderavond of bij een thema-expositie. Het interessante is namelijk dat bij deze manier van werken ook andere talenten van kinderen naar voren komen, bijvoorbeeld het talent in mondelinge taalvaardigheid.

Om de kwaliteit vanhet onderwijs te verbeteren werken we met de nieuwe kerndoelen van SLO: Mondelinge Taalvaardigheid en Mediawijsheid. Download de bijlage om te zien om welke doelen het precies gaat.

Ruimte

De opnames vinden plaats in een echte studio-setting. Dat kan op de gang zijn maar beter nog maak je een kantoor hiervoor vrij.

En daarna?

We hebben nog andere workshops en trainingen Mondelinge Taalvaardigheid. Je vindt het totale aanbod op een aparte pagina.