Shinen in een podcast met een gedicht van een TOPdichter
… of een versje voordragen en erover praten met je juf of meester

Voor wie?

Kinderen van groep 2 t/m 8 kunnen deelnemen. In een groep van 3 kinderen praat de juf of meester met de kinderen kort over het gekozen gedicht. Daarna voordragen en een nagesprek. Dit nemen we in 1 take op. Zo kunnen de kinderen zichzelf en elkaar terughoren in een podcast van 5 tot 7 minuten.

De workshop is ook gericht op de leerkracht. Die kan in de podcast bijvoorbeeld aandacht geven aan vormkenmerken als rijm, ritme, enjambement, herhaling. Kinderen die de podcast later terugluisteren krijgen die toelichting ook mee. 

DEMO 1

Twee leerkrachten over gedichten, poëzie en rijm.

DEMO 2

De leesconsulent met 2 kinderen over poëzie.

TOPdichters

Wij werken voor deze training  met actueel lesmateriaal van de beste dichters onder de kinderboekenschrijvers. Kinderen lezen enkele gedichten en maken een keuze voor 1 gedicht waarmee ze de studio instappen.

Verantwoording

Je werkt in deze workshop met de kinderen aan de doelen van technisch lezen. Daarnaast besteed je aandacht aan voordrachtslezen. En natuurlijk komen de doelen van mediawijsheid aan de orde: content creëren. Tot slot krijgt ook de leesbevordering een enorme boost: kinderen gaan de fun van poëzie in beeld krijgen.

De gemaakte opnames zijn de volgende dag terug te beluisteren als podcast via de computer van de school. Er verschijnt niets op internet waardoor de AVG gegarandeerd is. Natuurlijk kun je ouders de opnames op je school laten horen op een ouderavond of bij een thema-expositie. Het interessante is namelijk dat bij deze manier van werken andere talenten van kinderen naar voren komen.

Wie doet wat?

Jij neemt een optie voor een datum die past in de schoolplanning en stelt een contactpersoon aan.

Wij sturen je na aanmelding meteen gratis 1 boekenbon gratis.per deelnemende leraar (max 3 personen i.v.m de planning) dan kun je vast een dichtbundel bestellen om in de stemming te komen.

Wij sturen je ruim van tevoren enkele PDF’s toe met daarop geselecteerde gedichten om te kopiëren. Je kunt meteen met de kinderen aan de slag: gedichten laten lezen, kiezen, de voordracht begeleid inoefenen op school en intensief oefenen thuis. Het liefst staand voor een spiegel. Dan klink je het beste.

Op de opnamedag zijn wij om 8.00 uur op school zodat we om 8.30 u kunnen starten met de training. Zo ziet het dagverloop er voor de kinderen ongeveer uit:

Instructie groep A

Instructie groep B – Groep A oefent op voordracht

Opname groep A – Groep B oefent op voordracht

Opname Groep B

De opnames vinden plaats in een echte studio-setting. Dat kan op de gang zijn maar beter nog maak je een kantoor hiervoor vrij. Kinderen die dat willen komen bij jou in de podcast. Vind je dat nog een deur te ver dan doen wij de eerste ronde(s).

Iedereen krijgt een koptelefoon op en we gaan met elkaar in gesprek. de kinderen dragen hun gedicht voor en jij kunt ingaan op de performance of op opmerkelijke elementen uit het gedicht (Taalbeschouwing). Jij bent dus de talkshow-host en de kinderen zijn je gasten. Wij doen de techniek en geven enkele demo’s. De contactpersoon regelt vervanging voor de collega die even de klas uit is.

Alle opnames komen op een SD-kaartje dat we bij jou op school achterlaten zodat ze de volgende dag terug te luisteren zijn als podcast via de computer van de school. Er verschijnt niets op internet waardoor de AVG gegarandeerd is.

En daarna?

Wij kunnen je aan het eind van de opnamedag adviseren over het inzetten van podcast en radio maken in je onderwijs: Kinderboeken & Audio. Geïnteresseerde collega’s kunnen zelf even ervaren wat er gebeurt in de studio en met de knoppen spelen.

Alle voordelen op een rijtje

  • Je professionaliseert je in je eigen vertrouwde omgeving en je ziet én hoort meteen het resultaat van je progressie
  • Je werkt samen met een ervaren instructeur
  • Je ervaart hoe leuk het is om met kinderen SAMEN aan taalontwikkeling te werken
  • Het reguliere programma kan gewoon aan bod komen. Het project realiseer je in de Lees- en Taallessen van die dag
  • We werken aan de kerndoelen van Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen [SLO] en aan enkele doelen van Mediawijsheid [Kennisnet]